Krótko o firmie.

Firma Edu-Celmed zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

Zdjęcie przedstawiające ludzi trzymających się za ręce.

Firma Edu-Celmed zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji dla osób zajmujących się profesjonalnie dekontaminacją wyrobów medycznych lub przygotowujących się do pracy w centralnej sterylizacji do Katowic. 20 listopada rozpoczyna się nabór na kolejną, czwarta edycja kursu. Termin kursu zostanie podany po zebraniu minimum 20 osób spełniających warunki uczestnictwa.

Organizator kursu uzyskał rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia nr decyzji (http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wykaz_jedno_ster_22122011.pdf) MZ-NS-ZM-870-25095-1/EU/10, a firma uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem: RIS 2.24/00203/2011.

Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych instytucji publicznych i niepublicznych zatrudniających pracowników zajmujących się profesjonalnie reprocesowaniem sprzętu medycznego oraz osób przygotowujących się do pracy przy dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych i sprzętu medycznego. Nasi wykładowcy są profesjonalistami w swoich dziedzinach i posiadają wiedzę oraz cenne doświadczenie w zakresie technologii dezynfekcji i sterylizacji. Uczestnikiem kursu może być pracownik sterylizacji oraz osoby przygotowujące się do pracy przy dekontaminacji wyrobów medycznych zgodnie z komunikatem zamieszczonym 21 października 2008 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Warunkiem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym jest posiadanie średniego wykształcenie.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy otrzymają szczegółowy terminarz spotkań. Zajęcia są hospitowane przez członka PSRSiDM rekomendowanego przez stowarzyszenie Wszelkich informacji dotyczących kursu udziela kierownik kursu: tel.: 607177918.
Koszt kursu kwalifikacyjnego: 1000,00zł/osobę, możliwość płatności w ratach, pierwsza rata płatna na tydzień przed rozpoczęciem kursu, w razie wpłaty jednorazowej rabat 100,00zł Nr konta : PKO BP O/Siemianowice 13 1020 2368 0000 2102 0331 0984 Możliwość przeszkolenia i przystąpienia do egzaminu państwowego na świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i nadzoru w zakresie obsługi autoklawów . Termin przeszkolenia i egzaminu ustalony w momencie wpłaty na konto jednostki przeprowadzającej egzamin.

Lokalizacja kursu: teoria Katowice ; praktyki w SPSK im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach ul. Francuska 20-24; GCZD im. Jana Pawła II Katowice-Ligota ul. Medyków 16.

Serdecznie zapraszamy na kurs do Katowic

Please disable Adblock!